ჩემი ოჯახის ტარიფი

ბუნებრივი გაზის მოხმარების ტარიფები საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის

    ბუნებრივი გაზის ტარიფი/ფასი 1 მ3 - ზე  
 ჩამონათვალი ბუნებრივი გაზის მიწოდების არეალი  მოხმარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით მიწოდების ტარიფი (ტრანსპორტირების ტარიფთან ერთად) დღგ-ს ჩათვლით განაწილების/გატარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით  დოკუმენტი
1.საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები შპს "თბილისი ენერჯი" 0.46137 0.33871 0.12266 ხელშეკრულება
2.საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები დღგ-სგან განთავისუფლებული შპს "თბილისი ენერჯი" 0.39100 0.28705 0.10395 ხელშეკრულება