ჩემი ბიზნესის ტარიფი

ბუნებრივი გაზის მოხმარების მიმდინარე ტარიფები არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის
    ბუნებრივი გაზის ტარიფი/ფასი 1 მ3 - ზე  
 ჩამონათვალი ბუნებრივი გაზის მიწოდების არეალი   მოხმარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით მიწოდების ტარიფი (ტრანსპორტირების ტარიფთან ერთად) დღგ-ს ჩათვლით განაწილების/გატარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით  დოკუმენტი
1.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები შპს "თბილისი ენერჯი"  0.86000 0.73734 0.12266 ხელშეკრულება
2.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები დღგ-სგან განთავისუფლებული  შპს "თბილისი ენერჯი" 0.728814 0.624864 0.10395 ხელშეკრულება
3.ბუნებრივი გაზის გატარება გამანაწილებელ ქსელში  შპს "თბილისი ენერჯი" 0.12266 0.00000 0.12266 ხელშეკრულება
4.გაზგასამართი სადგურები  შპს "თბილისი ენერჯი"       ხელშეკრულება

 

ბუნებრივი გაზის მოხმარების ტარიფები 2021 წლის 3 იანვრიდან არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის
    ბუნებრივი გაზის ტარიფი/ფასი 1 მ3 - ზე  
 ჩამონათვალი ბუნებრივი გაზის მიწოდების არეალი   მოხმარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით მიწოდების ტარიფი (ტრანსპორტირების ტარიფთან ერთად) დღგ-ს ჩათვლით განაწილების/გატარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით  დოკუმენტი
1.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები შპს "თბილისი ენერჯი"  1.10 0.97734 0.12266 ხელშეკრულება
2.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები დღგ-სგან განთავისუფლებული  შპს "თბილისი ენერჯი" 0.9322 0.82825 0.10395 ხელშეკრულება